Καλωσήλθατε στη νέα μας ιστοσελίδα. Η νέα μας ιστοσελίδα υποστηρίζει και εμπλουτίζει την έρευνα και τα προγράμματα που ήδη λειτουργούν στα σχολεία και τις βιβλιοθήκες για την ενημέρωση της Αυστραλιανής κοινωνίας σχετικά με τις νέες εκδόσεις βιβλίων, εφημερίδων και άλλων εντύπων.Η νέα μας ιστοσελίδα υποστηρίζει και εμπλουτίζει την έρευνα και τα
προγράμματα που ήδη λειτουργούν στα σχολεία και τις βιβλιοθήκες για την ενημέρωση της Αυστραλιανής κοινωνίας σχετικά με τις νέες εκδόσεις βιβλίων, εφημερίδων και άλλων εντύπων.Η νέα μας ιστοσελίδα εμπλουτίζεται καθημερινώς με νέες,
αλλά και παλαιότερες εκδόσεις .Παρακαλείσθε να μας ενημερώσετε για τυχόν βιβλία ή άλλα έντυπα
Ελλήνων της Αυστραλίας τα οποία δεν υπάρχουν στην νέα μας ιστοσελίδα.


Στείλτε το εξώφυλλο του βιβλίου σας με τον αριθμό ISBN και κάποια εξήγηση
 για το βιβλίο.
Στείλτε όλες τις πληροφορίες στο email μας
mail@anagnostis.au


Στείλτε το εξώφυλλο του βιβλίου σας με τον αριθμό ISBN και κάποια εξήγηση  για το βιβλίο. Στείλτε όλες τις πληροφορίες στο email μας mail@anagnostis.au


Anagnostis  P.O.Box 25 Forest Hill 3131 Victoria Australia