Καλωσήλθατε στη νέα μας ιστοσελίδα. Η νέα μας ιστοσελίδα υποστηρίζει και εμπλουτίζει την έρευνα και τα προγράμματα που ήδη λειτουργούν στα σχολεία και τις βιβλιοθήκες για την ενημέρωση της Αυστραλιανής κοινωνίας σχετικά με τις νέες εκδόσεις βιβλίων, εφημερίδων και άλλων εντύπων.

ΠΡΟΣΘΕΣΑΜΕ ΒΙΒΛΙΑ ΤΩΝ

ΝΤΙΝΑ ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ------------------------- ΚΑΛΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ --------------------ΠΙΠΙΝΑ Δ. ΕΛΛΗ----------------------------------------------------------------------


Η νέα μας ιστοσελίδα υποστηρίζει και εμπλουτίζει την έρευνα και τα προγράμματα που ήδη λειτουργούν στα σχολεία και τις βιβλιοθήκες για την ενημέρωση της Αυστραλιανής κοινωνίας σχετικά με τις νέες εκδόσεις βιβλίων, εφημερίδων και άλλων εντύπων.

Η νέα μας ιστοσελίδα εμπλουτίζεται καθημερινώς με νέες, αλλά και παλαιότερες εκδόσεις .

Παρακαλείσθε  να μας ενημερώσετε για τυχόν βιβλία ή άλλα έντυπα Ελλήνων της Αυστραλίας τα οποία δεν υπάρχουν στην νέα μας ιστοσελίδα.

Ευχαριστούμε τους κάτωθι για την  υποστήριξή τους:
-  Γιάννη Λιάσκο --------------

-Κυριάκο Αμανατίδη -------- OAM
-Γιώργο Καναράκη OAM-----Ευγενία Μωραϊτη OAM -----  
 

 

  


Anagnostis  P.O.Box 25 Forest Hill 3131 Victoria Australia 2012
 enquiry@anagnostis.infο
 

---